Warning: Creating default object from empty value in /home/rexcel40/public_html/invataomeserie.ro/components/com_sh404sef/shInit.php on line 37
INVATA O MESERIE!
Invata o meserie
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!

   STAGII DE PRACTICĂ ŞI CONSILIERE VOCAŢIONALĂ PENTRU ELEVI ÎN VEDEREA FACILITĂRII INTEGRĂRII LOR ULTERIOARE PE PIAŢA MUNCII    

                      
Pregătire vocaţională - Studiu de caz (Italia)

» Situaţia sistemului de educaţie vocaţională
Potrivit unui raport general din 2011 al Centrului European pentru Dezvoltarea Vocaţională (CEDEFOP) privind beneficiile sociale ale pregătirii și educaţiei vocaţionale iniţiale (PEVI/IVET), Italia se încadrează în numărul ţărilor Europei de Sud care datorează statutului lor economic precar o participare mai slabă în programele PEVI. În aceste zone predomină educaţia generală, iar instrucţia de tip PEVI, în cazul în care are loc, este susţinută majoritar sub formatul unui număr prestabilit de ore de pregătire practică la locul de muncă. Studiul de caz CEDEFOP din 2010 privind instrucţia PEVI regională din Italia accentuează faptul că structurarea programelor de educaţie vocaţională cade sub responsabilitatea celor 20 de regiuni independente administrativ și a provinciilor care funcţionează pe același regim de autonomie; ambele unităţi reţin putere legislativă exclusivă asupra pregătirii vocaţionale, cu excepţia sarcinilor de lucru asociate cu direcţiunile Uniunii Europene. Aceleași regiuni și provincii, specifică Luca Boetti într-o prezentare privind activitatea PEVI din 2008, au puterea de a elabora planul de educaţie generală pe baza principiilor și standardelor fundamentale elaborate de stat. Regiunilor le este încredinţată alegerea, și apoi delegarea sarcinilor de administrare a pregătirii vocaţionale către provincii, iar acestea din urmă, împreună cu autorităţile locale, sunt responsabile cu: elaborarea infrastructurii stagiilor, furnizarea și echiparea clădirilor de școală, împlinirea obiectivelor de instrucţie și consiliere a elevilor, implementarea calendarului de școală, finanţarea școlilor private, și cu pregătirea sau angajarea instructorilor. Astfel, deși include aspectul academic, cel de administrare internă, și cel de cercetare și de dezvoltare, autonomia școlilor nu cuprinde și problemele de finanţare.
» Întreprinderea stagiilor de practică vocaţională
Desfășurarea programelor PEVI în Italia combină un număr de ore petrecut într-o instituţie educaţională (cel mai frecvent, școala), cu timpul petrecut fie în centrele de pregătire acreditate, fie la locul de muncă. Orarul se bazează pe alternarea celor două tipuri de educaţie, putând fi creată o periodicitate săptămânală, lunară sau anuală de repetarea unui tip de instrucţie. Pregătirea alternantă favorizează achiziţia cunoștinţelor de utilitate și de actualitate pe piaţa de muncă, studenţii deprinzând competenţe folosite de companii la momentul dat. Conform direcţiunilor la nivel naţional, școlile sunt responsabile pentru proiectarea programelor academice astfel încât să se atingă un anumit set de competenţe; tot școlile menţin contactul cu companiile-parteneri, și organizează și (în majoritatea cazurilor) susţin cursuri de educaţie generală sau de pregătire teoretică. CEDEFOP precizează că ucenicilor care activează la un loc de muncă le parvin contracte de angajare, ei asumându-și responsabilităţi de respectare a sarcinilor de lucru și a principiilor companiei, și primind totodată și ore numerare, sub forma unui salariu sau a unei alocaţii. În afara educaţiei teoretice și practice, studenţii din sistemul vocaţional mai participă și la activităţi de consiliere, care sunt adaptate de institutul căruia aparţin. Ședinţele de consiliere acordă prioritate ameliorării tranziţiei tinerilor către universitate, pregătire specializată sau piaţa de muncă, utilizând exerciţii și studii de auto-evaluare ale căror principii și obiective au fost descrise de Cartea Albă eliberată de Ministerul Muncii în 2009.
» Efectele și beneficiile stagiilor de practică
Programele vocaţionale sunt proiectate pentru a răspunde schimbărilor de pe piaţa de muncă italiană, care, conform CEDEFOP, a înregistrat sub influenţa crizei economice scăderi indicate de doi parametri de măsurare economică din 2010: cel al numărului mediu de angajaţi, care a ajuns la 22.872 de milioane, și cel al ratei de angajare, care a atins 56.9%. Piaţa de muncă reflectă totodată creșteri ce favorizează absolvenţii de PEVI, cum ar fi cea a ratei de angajare pe sectorul financiar, pe cel de construcţii, cel de fabricaţie, și cel de servicii pentru companii și indivizi. Comparativ, ratele de angajare privind celelalte domenii de lucru au fost descrise de o creștere lentă și de volatilitate. Din punctul de vedere al companiilor care își dedică din resurse furnizării de pregătire vocaţională, acest tip de instrucţie este rentabil pentru contracararea de durată a efectelor crizei economice. Pe termen scurt, companiile se bazează pe contribuţia pregătirii vocaţionale la rectificarea lacunelor de cunoștinţe în rândul candidaţilor la posturi de muncă. Deși unele companii (precum cele din serviciile bancare, de asigurări, de comerţ sau de afaceri) sunt structural mai predispuse către facilizarea stagiilor de practică, parteneri de pe mai multe domenii au ales să contribuie prin cursuri de: limbi străine, producţie tehnică și tehnologică, informaţie tehnologică, management, marketing, vânzări, și siguranţa la locul de muncă (mai ales în sectorul de construcţii). În ceea ce privește avantajele participanţilor la stagii de practică, studiul CEDEFOP al beneficiilor sociale PEVI arată că pregătirea vocaţională reprezintă o oportunitate pentru tinerii italieni care nu doresc sau nu își permit să urmeze ruta educaţiei generale, din motive personale, financiare sau de competenţă academică; prin intermediul PEVI, ei sunt integraţi pe piaţa de muncă, raportând beneficii în funcţie de modul relativ în care își privesc poziţia în cadrul societăţii și al lumii profesionale: deși diplomele PEVI sunt considerate a avea utilitate limitată, de inătorii lor au declarat că au putut totuși să le valorifice pentru a-și îmbunătăţi capitalul social și atracţia pe piaţa de muncă; astfel, dat fiind că, în comparaţie cu restul Europei, ţările de Sud înregistrează rate de șomaj mai mari și oferte de protectie socială mai reduse, certificarea PEVI reprezintă un avantaj real pentru tinerii absolventi.

Ruxandra Iordache, licentiată în jurnalism | 21.09.2012

Expert realizare materiale informative
 
 
 
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă rugăm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Copyright © 2010 www.invataomeserie.ro  - Toate drepturile sunt rezervate -  Harta site
Webmaster
Cartuse imprimanta
Calculatoare second hand
Magazin IT Online
Laptopuri second hand
Servicii IT
Materiale didactice
Facultatea de Medicina